AEW Rampage #14 – die Ergebnisse aus dem Target Center Minneapolis, Minnesota, USA vom 12. November 2021

0
623

1.Match
Singles Match

Jungle Boy gewann gegen Bobby Fish

2.Match
Singles Match

Jade Gargill (w/ Mark Sterling) gewann gegen Santana Garrett

3.Match
Singles Match

Dante Martin gewann gegen Ariya Daivari

4.Match
Lumberjack Match
Matt Hardy gewann gegen Orange Cassidy